Aan de nieuwe website wordt gewerkt!

In het afgelopen jaar hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden binnen ons koor. Zo hebben we een andere dirigent gekregen en zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Hier hoort ook een nieuwe website bij. Op de achtergrond wordt hier nu hard aan gewerkt. Wij zullen u later informeren indien er meer bekend is over de mogelijke release datum van onze nieuwe internetsite.

Met vriendelijke groet,

El Shaddai